All for Joomla All for Webmasters

Prace nad zmianami w prawie budowlanym oraz kilka firm występuje wspólnie o zamówienie

Nowelizacja prawa budowlanego – trwają prace nad nowelizacją przepisów, które idą w kierunku likwidacji biurokracji związanej z inwestycjami budowlanymi. Publikacje prasowe wskazują na prace Rady Ministrów nad nowelizacją prawa budowlanego, która ma skrócić i uprościć inwestycje o ograniczonym wpływie na okolicę – jako takie wymienia się m.in. warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże do pięciu stanowisk, chłodnie, hangary, wiaty czy budynki kolejowe.

 

Z kolei w zamieszczonym w „Rzeczpospolitej” artykule autorstwa Arkadiusza Jaraszka poruszającym temat wspólnego ubiegania się kilku firm o zamówienie wskazano, że istotną stworzenia konsorcjum jest ubieganie się o publiczne pieniądze przez wykonawców, którzy samodzielnie nie są w stanie spełnić wymagań zamawiającego.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (dalej p.z.p.), kilku wykonawców może wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takiej sytuacji kilku przedsiębiorców tworzy konsorcjum i wspólnie składa jedną ofertę w ramach konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Odpowiedzialność wykonawców za wspólne wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego jej wykonania jest solidarna. Jak wskazał autor tekstu – nie ma obowiązku formalizowania decyzji współpracy w ramach konsorcjum od razu, wystarczą wstępnie ustalenia, a ich konkretyzacja w postaci umowy nastąpić może dopiero w przypadku wyboru oferty złożonej przez takich wykonawców. Dopiero po wyborze oferty złożonej przez konsorcjum jako najkorzystniejszej zamawiający może więc wymagać, żeby wykonawcy przedłożyli mu umowę konsorcjum. Umowa taka będzie musiała zostać przedłożona przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść umowy konsorcjum nie jest określona w przepisach i zależy od wykonawców. Przedstawiciel zamawiającego nie może zatem np. wykluczyć firm z przetargu tylko z tego powodu, że określone zapisy nie znalazły się w umowie. Stanowisko to znajduje oparcie w orzecznictwie – KIO – wyrok z 10.07.2013r. (KIO 1559/13).

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony