Członkostwo, opłaty, druki

Wniosek o przeniesienie członkostwa do innej Izby

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Wypełniony druk wniosku prosimy przesłać na adres Biura ŚlOIIB w Katowicach

Wniosek o przeniesienie członkostwa do innej izby

Wniosek o zwrot składek w przypadku skreślenia

Wnioski w formie pisemnej można składać w Biurze ŚlOIIB w Katowicach
oraz w Placówkach terenowych i Punktach informacyjnych do 20-go każdego miesiąca.

Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt z Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa,
do której zamierzają się Państwo wpisać w celu ustalenia dalszych formalności.

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's