Członkostwo, opłaty, druki

Wniosek o zawieszenie członkostwa

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zgodnie z §4 Regulaminu postępowania przy ustaniu, zawieszaniu i wznawianiu członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa


Zawieszenie na wniosek członka izby następuje:

1) na podstawie pisemnego wniosku członka izby,

2) na mocy ostatecznej uchwały okręgowej rady izby,

3) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione

warunki, o których mowa w pkt 1 i 2.

 

Wniosek o zawieszenie członkostwa 

Pobierz (format .pdf)

Regulamin postępowania przy ustaniu, zawieszaniu i wznawianiu członkostwa

Pobierz (format .pdf)

Wnioski w formie pisemnej można składać w Biurze ŚlOIIB w Katowicach
oraz w Placówkach terenowych i Punktach informacyjnych do 20-go każdego miesiąca.

 

 

 

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's