Image
Image
Image

Doskonalenie zawodowe

Wyjazdy techniczne

Koleżanki i Koledzy

Organizujemy wycieczkę techniczną Zwiedzanie tunelów TS-26 i TS 32 wznoszonych na budowanej drodze S3 na odcinku między Bolków- kamienna Góra.

Wydarzenia w ŚlOIIB

W związku z wprowadzonymi w styczniu 2023 roku zmianami przepisów Ustawy Prawo budowlane, Śląska OIIB prowadzi cykl szkoleń poświęcony tym zagadnieniom.

Wydarzenia w ŚlOIIB

W związku z wprowadzonymi w styczniu 2023 r. zmianami przepisów Ustawy Prawo budowlane, Śląska OIIB rozpoczyna cykl szkoleń poświęcony tym zagadnieniom.

Wydarzenia w ŚlOIIB

W związku z wprowadzonymi w styczniu 2023 r. zmianami przepisów Ustawy Prawo budowlane, Śląska OIIB rozpoczyna cykl szkoleń poświęcony tym zagadnieniom.

Wydarzenia w ŚlOIIB

W związku z wprowadzonymi w styczniu 2023 r. zmianami przepisów Ustawy Prawo budowlane, Śląska OIIB rozpoczęła szkoleniem w Tychach cykl szkoleń poświęcony tym zagadnieniom.

Wydarzenia w ŚlOIIB

W związku z wprowadzonymi w styczniu 2023 r. zmianami przepisów Ustawy Prawo budowlane, Śląska OIIB rozpoczyna cykl szkoleń poświęcony tym zagadnieniom.

Wydarzenia w ŚlOIIB

W dniu 16 grudnia 2022 r. w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.

Wyjazdy techniczne

28 listopada br. odbył się wyjazd techniczny członków Śląskiej OIIB na budowę Centrum Przesiadkowego w Gliwicach, mieszczącego się przy ul. Toszeckiej, ul. Kolberga, ul. Udzieli, ul. Tarnogórskiej i ul. Składowej. Organizatorem wyjazdu była Placówka Terenowa ŚlOIIB w Gliwicach.

Wyjazdy techniczne

W poniedziałek 21 listopada 2022 odbył się wyjazd techniczny członków ŚlOIIB do wieży ciśnień w Zabrzu, zorganizowany przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Gliwicach.

Wyjazdy techniczne

Placówka Terenowa ŚlOIIB w Gliwicach serdecznie zaprasza członków Izby do udziału w wyjeździe technicznym na budowę Centrum Przesiadkowego w Gliwicach w dniu 28 listopada (poniedziałek) br., w godz. 9:30 – 12:00.

Wydarzenia w ŚlOIIB

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

informujemy, że Placówka Terenowa Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w Częstochowie organizuje szkolenia w ramach cyklu „Spotkanie z ekspertem”.

Wyjazdy techniczne

Placówka Terenowa ŚlOIIB w Gliwicach serdecznie zaprasza członków Izby do udziału
w wyjeździe technicznym do Wieży Ciśnień w Zabrzu w dniu

21 listopada (poniedziałek) br., godz. 10:00.

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's