All for Joomla All for Webmasters

Szkolenia online stowarzyszeń N.T.

 

 

Data

Temat/wykładowca

Organizator / dostęp do szkolenia

PZITB

2021-01-15

Osuwiska, badania gruntu, problemy wykonawcze

Wykładowca dr inż. Tomasz Jeż
godz. godz. 10:00-13:00

PZITB-Bielsko
clickmeeting

2021-01-26

Technologia Białej Wanny i betonu wodoszczelnego

Wykładowca dr inż. Janusz Potrzebowski
godz. godz. 10:00-13:00

PZITB-Bielsko
clickmeeting

2021-01-29

Konstrukcje aluminiowe w budownictwie

Wykładowca mgr inż. Bartosz Dzielędziak
godz. godz. 10:00-13:00

PZITB-Bielsko
clickmeeting

2021-02-03

W trosce o lepszą jakość życia – budynki bez barier i poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami.
Wykładowca dr inż. Mariusz Czyszek 
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-02-09

Stabilizacja i wzmacnianie konstrukcji, mikropale- wzmacnianie i stabilizacja fundamentów

Wykładowca mgr inż. Fabian Rudziak
godz. godz. 10:00-13:00

PZITB-Bielsko
clickmeeting

2021-02-09

Tarasy i balkony – skuteczne rozwiązania.
Wykładowca mgr inż. Maciej Rokiel   
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-02-10

UWAGA !
ZMIANA TERMINU!

NOWY TERMIN 
25.03.2021 (CZWARTEK)

Dokumentacja budowy na etapie jej realizacji – zakres, cel i sposób jej prowadzenia.
Wykładowca mgr inż. Małgorzata Mazur  
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-02-15

Nowe technologie- systemy balkonowo-tarasowe z posadzkami na zaprawie klejonej

Wykładowca mgr inż. Przemysław Sieradzki
godz. godz. 10:00-13:00

PZITB-Bielsko
clickmeeting

2021-02-17

Walka z hałasem nie jest łatwa.  Cz. I
Wykładowca dr inż. Leszek Dulak
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-02-17

Systemy izolacji akustycznej od dźwięków uderzeniowych na klatkach schodowych. Nowoczesne elementy niwelujące mostki cieplne.

Wykładowca mgr inż. Ireneusz Stachura

godz. godz. 12.00

PZITB Częstochowa
clickmeeting

2021-02-18

Błędy w dociepleniach. Sposoby napraw. Nowe przepisy, deklaracja właściwości użytkowych

Wykładowca mgr inż. Marcin Feliks
godz. godz. 10:00-13:00

PZITB-Bielsko
clickmeeting

2021-02-23

Kosztorysowanie wg zasad określonych w Polskich standardach kosztorysowania robót budowlanych, wybrane zagadnienia

Wykładowca inż. Ryszard Jakubiec
godz. godz. 10:00-13:00

PZITB-Bielsko
clickmeeting

2021-02-24

Walka z hałasem nie jest łatwa.  Cz. II
Wykładowca dr inż. Leszek Dulak      
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-02-24

Betony - wymagania w zakresie PN-EN 206

Wykładowca dr inż. Jacek Halbiniak

godz. 12.00

PZITB Częstochowa
clickmeeting

2021-03-02

Montaż stolarki okiennej-

Wykładowca inż. Ewa Kosmala
godz. godz. 10:00-13:00

PZITB-Bielsko
clickmeeting

2021-03-03

Pomieszczenia mokre – zasady wykonywania, detale.
Baseny – hydroizolacja niecek i plaż basenowych oraz warstwy użytkowe (okładzina ceramiczna), detale.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.
Wykładowca mgr inż. Maciej Rokiel   
godz. 9.00 - 14.00      

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-03-03

Parametry cieplno - wilgotnościowe przegród. Obliczenia i wymagania w świetle obowiązujących warunków technicznych – Wykładowca dr inż. Anna Lis

godz. 12.00

PZITB Częstochowa
clickmeeting

2021-03-10

Prostowanie budynków.
Równomierne podnoszenie konstrukcji budynków istniejących i prostowanie budynków na terenach górniczych.
Wykładowca dr hab. inż. Andrzej Kowalski prof. GIG
                   dr inż. Wiesław Mika,  dr inż. Tomasz Niemiec 
godz. 9.00 - 14.00    

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-03-16

Beton, zasady doboru, badania nieniszczące i małoniszczące

Wykładowca dr inż. Maciej Gruszczyński
godz. godz. 10:00-13:00

PZITB-Bielsko
clickmeeting

2021-03-17

Budownictwo użyteczności publicznej w technologii budownictwa modułowego. Projekt, produkcja, plac budowy.
Wykładowca inż. Kamil Kowalczyk
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-03-23

Ściany oporowe, zasady kotwienia, problemy wykonawcze-

Wykładowca mgr inż. Jakub Sierant,
godz. godz. 10:00-13:00

PZITB-Bielsko
clickmeeting

2021-03-24

Plan BIOZ w świetle obowiązków kierownika budowy wraz z wymaganiami dotyczącymi prowadzenia robót budowlanych, utylizacja odpadów powstających podczas robót budowlanych.
Wykładowca mgr inż. Małgorzata Mazur  
godz. 9.00 - 14.00 

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-03-24

Syndrom chorego budynku.

Wykładowca - dr hab. inż. Piotr Lis

godz. 12.00

PZITB Częstochowa
clickmeeting

2021-03-30

Renowacja budynków z zawilgoceniami i zasoleniami murów – Wykładowca prof. Wacław Brachaczek
godz. godz. 10:00-13:00

PZITB-Bielsko
clickmeeting

2021-04-04

Adaptacja obiektów na terenach szkód górniczych – zmiana sposobu użytkowania.
Wykładowca dr hab. inż. Andrzej Kowalski prof. GIG
                  dr inż. Wiesław Mika,  dr inż. Tomasz Niemiec
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-04-07

Stany awaryjne konstrukcji budowlanych - przyczyny, zabezpieczenia, naprawy i wzmocnienia.
Wykładowca dr inż. Zbigniew Pająk
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-04-07

Fizyka budowli w budownictwie niemal energetycznym.

Wykładowca  dr inż. Adam Ujma

godz. 12.00

PZITB Częstochowa
clickmeeting

2021-04-20

Niekonwencjonalne metody napraw skorodowanych konstrukcji betonowych, wspierane i kontrolowane zaawansowaną diagnostyką korozyjną.
Wykładowca dr hab. inż. Mariusz Jaśniok prof. PŚ
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-04-21

Wpływ drgań na budynki i ludzi – pomiary, diagnoza oraz sposoby zapobiegania szkodliwym skutkom drgań.
Wykładowca:  dr inż. Natalia Pietrzak 
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-04-21

Diagnostyka i metody renowacji części podziemnych i przyziemia budowli.

Wykładowca Robert Tylek g

godz. 12.00

PZITB Częstochowa
clickmeeting

2021-04-28

Projektowanie cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych z uwagi na unikanie kondensacji powierzchniowej i między warstwowej metodami komputerowymi.
Wykładowca dr inż. Tomasz Steidl 
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-05-12

Konstrukcje z betonów wodonieprzepuszczalnych.
Podłogi i ściany z okładziną z płyt wielkoformatowych w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej – warunki techniczne wykonania i odbioru robót.
Wykładowca mgr inż. Maciej Rokiel
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-05-19

Efektywność energetyczna w budownictwie – budynki niskoenergetyczne i o blisko zerowym zużyciu energii. Wymagania projektowe i uwarunkowania wykonawcze.
Wykładowca dr inż. Tomasz Steidl
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-05-26

Geotechniczne przyczyny awarii obiektów budowlanych oraz metody ich zapobiegania i napraw.
Wykładowca dr hab. inż. Sławomir Kwiecień prof. PŚ
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-06-02

Przygotowanie inwestycji do realizacji od strony kosztowej – wartość kosztowa inwestycji, kosztorys inwestorski, planowane koszty robót budowlanych, koszt życia obiektu.
Wykładowca mgr inż. Tomasz Pytkowski
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-06-09

Liniowe i punktowe mostki cieplne. Zasady projektowania przegród budowlanych z minimalizacją wpływu mostków cieplnych.
Wykładowca dr inż. Tomasz Steidl
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-06-16

Wybrane zagadnienia ochrony cieplno-wilgotnościowej w praktyce rzeczoznawcy budowlanego. Studium przypadków.
Wykładowca dr inż. Paweł Krause
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

PZITS

2021-01-25

Układy kontrolno-pomiarowe w obiegach grzewczych

Wykładowca Michał Janota

godz. 11:00-14:00

PZITS

2021-02-08

Przyłącza wody. Budowa i renowacja. Metody bezwykopowe - Wykładowca Florian Piechurski
godz. 11:00-14:00

PZITS

2021-02-15

Układy automatycznej regulacji w obiegach grzewczych

Wykładowca Michał Janota
godz. 11:00-14:00

PZITS

2021-02-17

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych – jak zaprojektować magazyn chemiczny łącząc wymagania prawne z praktycznym podejściem

Wykładowca Agnieszka Dembińska
godz. 11:00-14:00

PZITS

2021-02-23

Wymiarowanie i regulacja instalacji wentylacyjnych bytowych i oddymiających

Wykładowca Barbara Przybycin

godz. 11:00-14:00

PZITS

2021-03-08 - 10

Kurs kosztorysowania – NORMA

Wykładowca Małgorzata Siemianowicz Książek –

3 x 8 godz.

PZITS

2021-03-10

Przyłącza kanalizacyjne. Materiał, budowa i renowacja. Metody bezwykopowe

Wykładowca Florian Piechurski
godz. 11:00-14:00

PZITS

2021-03-12

Kanalizacja ciśnieniowa. Wymiarowanie. Warunki prawidłowej eksploatacji

Wykładowca Florian Piechurski
godz. 11:00-14:00

PZITS

2021-03-15

Zasady i potrzeby monitorowania jakości wody w kontekście zarzadzania ryzykiem. Ocena ryzyka w systemach zaopatrzenia w wodę

Wykładowca Anita Zakrzewska
godz. 11:00-14:00

PZITS

2021-03-18

Ekologiczna koncepcja odwodnieniowa dla terenów zurbanizowanych. Atlas deszczowy PANDA - nowe możliwości symulacji hydraulicznych

Wykładowca Paweł Linczar, Karol Mikołajewski
godz. 11:00-14:00

PZITS

2021-03-22

Kogeneracja

Wykładowca Łukasz Dąbrowski
godz. 11:00-14:00

PZITS

2021-03-31

Jak zapewnić retencję wody deszczowej na silnie zurbanizowanych obszarach miejskich. Przykłady rozwiązań

Wykładowca Joanna Szafron
godz. 11:00-14:00

PZITS

2021-03-29

Wewnętrzne instalacje wodne. Materiał i armatura

Wykładowca Florian Piechurski
godz. 11:00-14:00

PZITS

2021-04-07

Wentylacja strumieniowa. System integrujący urządzenia ppoż. Projektowanie systemów wentylacji i klimatyzacji a wilgotność powietrza i jej wpływ na zdrowie oraz komfort

Wykładowca Barbara Przybycin
godz. 11:00-14:00

PZITS

2021-04-14

Urządzenia awaryjne – co powinieneś wiedzieć zanim przystąpisz do projektowania

Wykładowca Agnieszka Dembińska
godz. 11:00-14:00

PZITS

2021-04-19

Wewnętrzne instalacje kanalizacyjne. Materiały i armatura. Rozwiązania niskoszumowe

Wykładowca Florian Piechurski
godz. 11:00-14:00

PZITS

2021-04-23

Technologia SMART w zarządzaniu zbiornikami retencyjnymi - Wykładowca Agnieszka Wrzesińska
godz. 11:00-14:00

PZITS

2021-04-28

Pompy ciepła w epoce SMART

Wykładowca Michał Janota
godz. 11:00-14:00

PZITS

2021-05-05

Uzdatnianie wody dla celów domowych i przemysłowych. Konieczność uzdatniania wody kotłowej, basenowej. Zalecenia projektowe, stosowane rozwiązania

Wykładowca Florian Piechurski
godz. 11:00-14:00

PZITS

2021-05-12

Wytyczne projektowe doboru urządzeń podczyszczających ścieki sanitarne z zakładów gastronomicznych oraz wody deszczowe z obiektów przyautostradowych i stacji benzynowych

Wykładowca Florian Piechurski
godz. 11:00-14:00

PZITS

2021-05-21

Budowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia w Polsce, dynamiczny rynek, uwarunkowania prawne. Zmiany materiałowe w przewodach gazowych. Nowe dopuszczenia

Wykładowca Aleksandra Imiołek, Henryk Kurek, Artur Dyląg
godz. 11:00-14:00

PZITS

2021-05-24

Wymagania dotyczące izolacji przewodów rurowych, jakości czynnika grzewczego i ochrony przed hałasem

Wykładowca Michał Janota
godz. 11:00-14:00

 PZITS

SEP

2021-01-28

Obliczanie parametrów prądu zwarciowego przy zwarciu trójfazowym metodą PNE.

Wykładowca Marek Szadkowski

godz. 10-14

SEP Bielsko-Biała

2021-02-16

"Elektryczność statyczna. Poznanie, pomiar, zapobieganie. Aspekt prawa polskiego i wspólnotowego"

Wykładowca Przemysław Kędzierski
godz. 10:00

SEP Katowice

2021-02-18

Zagrożenia elektrodynamiczne oszynowania sztywnego rozdzielni WN i NN.

Wykładowca Marek Szadkowski

godz. 10-14

SEP Bielsko-Biała

2021-03-02

"Portal wsparcia dla projektantów okablowania strukturalnego" Wykładowca  Arkadiusz Woźniak
godz. 10:00

SEP Katowice

2021-03-16

"Ochrona odgromowa obiektów budowlanych w świetle aktualnych przepisów oraz zastosowanie w praktyce"

Wykładowca Krzysztof Wincencik
godz. 10:00

SEP Katowice

2021-03-18

Zagrożenia elektrodynamiczne oszynowania giętkiego rozdzielni WN i NN.

Wykładowca Marek Szadkowski

godz. 10-14

SEP Bielsko-Biała

2021-03-30

"Wyłączniki SN z napędem elektromagnesowym w rozdzielnicach małogabarytowych o izolacji stałej"

Wykładowca Marcin Wieczorke
godz. 10:00

SEP Katowice

2021-04-20

"Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację" Wykładowca Julian Wiatr
godz. 10:00

SEP Katowice

2021-04-22

Nowe możliwości zapewnienia bezpieczeństwa zasilania z udziałem magazynów energii dla wrażliwych odbiorców.

Wykładowca Krzysztof Jamróz

godz. 10-14

SEP Bielsko-Biała

2021-05-18

"Ochrona przeciwporażeniowa oraz badanie stanu instalacji elektrycznych niskiego napięcia"

Wykładowca Julian Wiatr
godz. 10:00

SEP Katowice

2021-05-20

Sposoby oraz warunki zasilania energetycznego placów budów o większym zapotrzebowaniu mocy. Zasilania tymczasowe, rachunek ekonomiczny.

Wykładowca p. Ryszard Stolarczyk, p. Janusz Juraszek

godz. 10-14

SEP Bielsko-Biała

2021-06-01

"Projektowanie instalacji fotowoltaicznych"

Wykładowca Henryk Klein
godz. 10:00

SEP Katowice

2021-06-17

Prace PPN na urządzeniach elektroenergetycznych -  instrukcje, wymagania, doświadczenia

Wykładowca Krzysztof Jamróz

godz. 10-14

SEP Bielsko-Biała

2021-07-22

Magazynowanie energii przyszłością nowoczesnej energetyki.-p. Wykładowca Krzysztof Jamróz

godz. 10-14

SEP Bielsko-Biała

2021-08-19

Optymalizacja konstrukcji kabli nn i ich wpływ na środowisko.-p. Wykładowca Andrzej Urbańczyk

godz. 10-14

SEP Bielsko-Biała

2021-09-23

Wyzwania dla sieci elektroenergetycznej w związku z rozwojem elektromobilności - szybkie ładowanie pojazdów elektrycznych.-p. Wykładowca Krzysztof Jamróz

godz. 10-14

SEP Bielsko-Biała

2021-10-21

Obniżenie mocy umownej i wyrównanie obciążeń w sieci poprzez zastosowanie magazynów energii.  

Wykładowca Krzysztof Jamróz

godz. 10-14

SEP Bielsko-Biała

2021-11-18

Diagnostyka stanu izolacji transformatorów WN i NN.

Wykładowca p. Marek Szadkowskigodz. 10-14

SEP Bielsko-Biała

2021-12-02

Rozwój mikrosieci, a współpraca z OSD.

Wykładowca p. Krzysztof Jamróz

godz. 10-14

SEP Bielsko-Biała

 

 

 

 

 

 

 

Oceń ten artykuł
(11 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

faq


Początek strony