Wydrukuj tę stronę

Szkolenia online stowarzyszeń N.T.

 

 

Data

Temat/wykładowca

Organizator / dostęp do szkolenia

PZITB

2021-01-15

Osuwiska, badania gruntu, problemy wykonawcze- dr inż. Tomasz Jeż
- 10:00-13:00

PZITB-Bielsko
clickmeeting

2021-01-26

Technologia Białej Wanny i betonu wodoszczelnego- dr inż. Janusz Potrzebowski
- 10:00-13:00

PZITB-Bielsko
clickmeeting

2021-01-29

Konstrukcje aluminiowe w budownictwie- mgr inż. Bartosz Dzielędziak
- 10:00-13:00

PZITB-Bielsko
clickmeeting

2021-02-03

W trosce o lepszą jakość życia – budynki bez barier i poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami.
Wykładowca:  dr inż. Mariusz Czyszek 
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-02-09

Stabilizacja i wzmacnianie konstrukcji, mikropale- wzmacnianie i stabilizacja fundamentów - mgr inż. Fabian Rudziak
- 10:00-13:00

PZITB-Bielsko
clickmeeting

2021-02-09

Tarasy i balkony – skuteczne rozwiązania.
Wykładowca: mgr inż. Maciej Rokiel   
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-02-10

Dokumentacja budowy na etapie jej realizacji – zakres, cel i sposób jej prowadzenia.
Wykładowca:  mgr inż. Małgorzata Mazur  
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-02-15

Nowe technologie- systemy balkonowo-tarasowe z posadzkami na zaprawie klejonej - mgr inż. Przemysław Sieradzki
- 10:00-13:00

PZITB-Bielsko
clickmeeting

2021-02-17

Walka z hałasem nie jest łatwa.  Cz. I
Wykładowca:  dr inż. Leszek Dulak
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-02-18

Błędy w dociepleniach. Sposoby napraw. Nowe przepisy, deklaracja właściwości użytkowych - mgr inż. Marcin Feliks
- 10:00-13:00

PZITB-Bielsko
clickmeeting

2021-02-23

Kosztorysowanie wg zasad określonych w Polskich standardach kosztorysowania robót budowlanych, wybrane zagadnienia - inż. Ryszard Jakubiec
- 10:00-13:00

PZITB-Bielsko
clickmeeting

2021-02-24

Walka z hałasem nie jest łatwa.  Cz. II
Wykładowca:  dr inż. Leszek Dulak       
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-03-02

Montaż stolarki okiennej- mgr inż. Ewa Kosmala
- 10:00-13:00

PZITB-Bielsko
clickmeeting

2021-03-03

Pomieszczenia mokre – zasady wykonywania, detale.
Baseny – hydroizolacja niecek i plaż basenowych oraz warstwy użytkowe (okładzina ceramiczna), detale.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.
Wykładowca: mgr inż. Maciej Rokiel   
godz. 9.00 - 14.00      

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-03-10

Prostowanie budynków.
Równomierne podnoszenie konstrukcji budynków istniejących i prostowanie budynków na terenach górniczych.
Wykładowca:  dr hab. inż. Andrzej Kowalski prof. GIG
                      dr inż. Wiesław Mika,  dr inż. Tomasz Niemiec 
godz. 9.00 - 14.00    

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-03-16

Beton, zasady doboru, badania nieniszczące i małoniszczące - dr inż. Maciej Gruszczyński
- 10:00-13:00

PZITB-Bielsko
clickmeeting

2021-03-17

Budownictwo użyteczności publicznej w technologii budownictwa modułowego. Projekt, produkcja, plac budowy.
Wykładowca:  inż. Kamil Kowalczyk
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-03-23

Ściany oporowe, zasady kotwienia, problemy wykonawcze- mgr inż. Jakub Sierant,
10:00-13:00

PZITB-Bielsko
clickmeeting

2021-03-24

Plan BIOZ w świetle obowiązków kierownika budowy wraz z wymaganiami dotyczącymi prowadzenia robót budowlanych, utylizacja odpadów powstających podczas robót budowlanych.
Wykładowca: mgr inż. Małgorzata Mazur  
godz. 9.00 - 14.00 

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-03-30

Renowacja budynków z zawilgoceniami i zasoleniami murów - prof. Wacław Brachaczek
- 10:00-13:00

PZITB-Bielsko
clickmeeting

2021-04-04

Adaptacja obiektów na terenach szkód górniczych – zmiana sposobu użytkowania.
Wykładowca:  dr hab. inż. Andrzej Kowalski prof. GIG
                      dr inż. Wiesław Mika,  dr inż. Tomasz Niemiec
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-04-07

Stany awaryjne konstrukcji budowlanych - przyczyny, zabezpieczenia, naprawy i wzmocnienia.
Wykładowca:  dr inż. Zbigniew Pająk
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-04-20

Niekonwencjonalne metody napraw skorodowanych konstrukcji betonowych, wspierane i kontrolowane zaawansowaną diagnostyką korozyjną.
Wykładowca:  dr hab. inż. Mariusz Jaśniok prof. PŚ
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-04-21

Wpływ drgań na budynki i ludzi – pomiary, diagnoza oraz sposoby zapobiegania szkodliwym skutkom drgań.
Wykładowca:  dr inż. Natalia Pietrzak  
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-04-28

Projektowanie cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych z uwagi na unikanie kondensacji powierzchniowej i między warstwowej metodami komputerowymi.
Wykładowca:  dr inż. Tomasz Steidl 
godz. 9 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-05-12

Konstrukcje z betonów wodonieprzepuszczalnych.
Podłogi i ściany z okładziną z płyt wielkoformatowych w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej – warunki techniczne wykonania i odbioru robót.
Wykładowca:  mgr inż. Maciej Rokiel
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-05-19

Efektywność energetyczna w budownictwie – budynki niskoenergetyczne i o blisko zerowym zużyciu energii. Wymagania projektowe i uwarunkowania wykonawcze.
Wykładowca:  dr inż. Tomasz Steidl
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-05-26

Geotechniczne przyczyny awarii obiektów budowlanych oraz metody ich zapobiegania i napraw.
Wykładowca:  dr hab. inż. Sławomir Kwiecień prof. PŚ
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-06-02

Przygotowanie inwestycji do realizacji od strony kosztowej – wartość kosztowa inwestycji, kosztorys inwestorski, planowane koszty robót budowlanych, koszt życia obiektu.
Wykładowca:   mgr inż. Tomasz Pytkowski
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-06-09

Liniowe i punktowe mostki cieplne. Zasady projektowania przegród budowlanych z minimalizacją wpływu mostków cieplnych.
Wykładowca:  dr inż. Tomasz Steidl
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-06-16

Wybrane zagadnienia ochrony cieplno-wilgotnościowej w praktyce rzeczoznawcy budowlanego. Studium przypadków.
Wykładowca:  dr inż. Paweł Krause
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

PZITS

2021-01-25

Układy kontrolno-pomiarowe w obiegach grzewczych - Michał Janota - 11:00-14:00

PZITS

2021-02-08

Przyłącza wody. Budowa i renowacja. Metody bezwykopowe - Florian Piechurski
- 11:00-14:00

PZITS

2021-02-15

Układy automatycznej regulacji w obiegach grzewczych - Michał Janota
- 11:00-14:00

PZITS

2021-02-17

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych – jak zaprojektować magazyn chemiczny łącząc wymagania prawne z praktycznym podejściem - Agnieszka Dembińska
- 11:00-14:00

PZITS

2021-02-23

Wymiarowanie i regulacja instalacji wentylacyjnych bytowych i oddymiających - Barbara Przybycin
- 11:00-14:00

PZITS

2021-03-01 - 03

Kurs kosztorysowania – NORMA - Małgorzata Siemianowicz Książek - 3 x 8 godz.

PZITS

2021-03-05

Wymagania dotyczące izolacji przewodów rurowych, jakości czynnika grzewczego i ochrony przed hałasem - Michał Janota
- 11:00-14:00

PZITS

2021-03-10

Przyłącza kanalizacyjne. Materiał, budowa i renowacja. Metody bezwykopowe - Florian Piechurski
- 11:00-14:00

PZITS

2021-03-12

Kanalizacja ciśnienieniowa. Wymiarowanie. Warunki prawidłowej eksploatacji - Florian Piechurski
- 11:00-14:00

PZITS

2021-03-15

Zasady i potrzeby monitorowania jakości wody w kontekście zarzadzania ryzykiem. Ocena ryzyka w systemach zaopatrzenia w wodę - Anita Zakrzewska
- 11:00-14:00

PZITS

2021-03-18

Ekologiczna koncepcja odwodnieniowa dla terenów zurbanizowanych. Atlas deszczowy PANDA - nowe możliwości symulacji hydraulicznych - Marek Nalaskowski, Karol Mikołajewski
- 11:00-14:00

PZITS

2021-03-22

Kogeneracja - Tomasz Wałek
- 11:00-14:00

PZITS

2021-03-25

Jak zapewnić retencję wody deszczowej na silnie zurbanizowanych obszarach miejskich. Przykłady rozwiązań - Jacek Nalaskowski, Joanna Szafron
- 11:00-14:00

PZITS

2021-03-29

Wewnętrzne instalacje wodne. Materiał i armatura - Florian Piechurski
- 11:00-14:00

PZITS

2021-04-07

Wentylacja strumieniowa. System integrujący urządzenia ppoż. Projektowanie systemów wentylacji i klimatyzacji a wilgotność powietrza i jej wpływ na zdrowie oraz komfort - Barbara Przybycin
- 11:00-14:00

PZITS

2021-04-14

Urządzenia awaryjne – co powinieneś wiedzieć zanim przystąpisz do projektowania - Agnieszka Dembińska
- 11:00-14:00

PZITS

2021-04-19

Wewnętrzne instalacje kanalizacyjne. Materiały i armatura. Rozwiązania niskoszumowe - Florian Piechurski
- 11:00-14:00

PZITS

2021-04-23

Technologia SMART w zarządzaniu zbiornikami retencyjnymi - Agnieszka Wrzesińska
- 11:00-14:00

PZITS

2021-04-28

Pompy ciepła w epoce SMART - Michał Janota
- 11:00-14:00

PZITS

2021-05-05

Uzdatnianie wody dla celów domowych i przemysłowych. Konieczność uzdatniania wody kotłowej, basenowej. Zalecenia projektowe, stosowane rozwiązania - Florian Piechurski
- 11:00-14:00

PZITS

2021-05-12

Wytyczne projektowe doboru urządzeń podczyszczających ścieki sanitarne z zakładów gastronomicznych oraz wody deszczowe z obiektów przyautostradowych i stacji benzynowych - Florian Piechurski
- 11:00-14:00

PZITS

2021-05-21

Budowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia w Polsce, dynamiczny rynek, uwarunkowania prawne. Zmiany materiałowe w przewodach gazowych. Nowe dopuszczenia - Aleksandra Imiołek, Henryk Kurek, Artur Dyląg
- 11:00-14:00

PZITS

SEP

2021-02-16

"Elektryczność statyczna. Poznanie, pomiar, zapobieganie. Aspekt prawa polskiego i wspólnotowego" Przemysław Kędzierski
- 10:00

SEP Katowice

2021-03-02

"Portal wsparcia dla projektantów okablowania strukturalnego" Arkadiusz Woźniak
- 10:00

SEP Katowice

2021-03-16

"Ochrona odgromowa obiektów budowlanych w świetle aktualnych przepisów oraz zastosowanie w praktyce" Krzysztof Wincencik
- 10:00

SEP Katowice

2021-03-30

"Wyłączniki SN z napędem elektromagnesowym w rozdzielnicach małogabarytowych o izolacji stałej" Marcin Wieczorke
- 10:00

SEP Katowice

2021-04-20

"Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację" Julian Wiatr
- 10:00

SEP Katowice

2021-05-18

"Ochrona przeciwporażeniowa oraz badanie stanu instalacji elektrycznych niskiego napięcia" Julian Wiatr
- 10:00

SEP Katowice

2021-06-01

"Projektowanie instalacji fotowoltaicznych" Henryk Klein
- 10:00

SEP Katowice

 

 

 

 

 

 

Oceń ten artykuł
(8 głosów)