Wydarzenia w ŚlOIIB

Warsztaty szkoleniowe ŚlOIIB w Wiśle Jaworniku

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Organizowane przez Śląską OIIB warsztaty szkoleniowe, przy merytorycznym wsparciu Dyrektora Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ŚUW w Katowicach, odbyły się tradycyjnie w Hotelu Stok w Wiśle-Jaworniku w dniach 17-19 maja 2023.

Doroczne spotkanie - w formie warsztatów - przedstawicieli organów ŚlOIIB oraz organów administracji architektoniczno-budowlanej (AAB) i nadzoru budowlanego (NB) z województwa śląskiego, odbywające się w tym roku już po raz dziewiąty, stanowi od lat platformę wymiany doświadczeń we współdziałaniu ŚlOIIB z AAB i NB oraz forum dyskusji nad przebiegiem procesu inwestycji budowlanych w realiach gospodarki rynkowej i zmieniających się często przepisów prawa związanego z tym procesem. Do prowadzenia wykładów w tegorocznych warsztatach przyjęli zaproszenie specjaliści reprezentujący wojewódzki organ AAB, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Warsztaty otworzyli Roman Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB i Aleksandra Kroczek, zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury ŚUW w Katowicach. Wśród szacownych gości byli m.in. minister Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, która z uwagi na obowiązki służbowe połączyła się zdalnie z uczestnikami, Adam Baryłka, dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Krzysztof Klimosz, członek Zarządu Województwa Śląskiego, Dorota Klimberzin, dyrektor Departamentu Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Ewelina Grabowska, naczelnik Wydziału Prawno-Legislacyjnego w Departamencie Prawnym GUNB, Łukasz Ofiara, naczelnik Wydziału Lokalizacji Inwestycji 2 w Departamencie Lokalizacji Inwestycji MRiT. Byli z nami również Elżbieta Oczkowicz i Adam Macałka, wojewódzcy inspektorzy Nadzoru Budowlanego z woj. śląskiego i małopolskiego, reprezentanci Krajowej Izby – Urszula Kallik, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej, Elżbieta Bryła-Kluczny, skarbnik PIIB i Tomasz Radziewski, członek Prezydium KR PIIB, przedstawiciele okręgowych izb - Mirosław Boryczko i Grzegorz Dubik, przewodniczący Rad Małopolskiej i Podkarpackiej OIIB. Liczne grono uczestników warsztatów stanowili powiatowi inspektorzy NB, naczelnicy i pracownicy AAB z urzędów śląskich miast i powiatów oraz reprezentanci organów statutowych ŚlOIIB.

W swoim wystąpieniu Roman Karwowski przypomniał o zasadniczym celu organizacji warsztatów, jakim jest współdziałanie członków Izby z organami AAB i NB oraz wypracowanie jednolitego stanowiska wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie budowlanym, w związku z często odmiennie interpretowanymi przepisami prawa. Temu celowi służą również organizowane przez ŚlOIIB dla członków Izby szkolenia nt. nowelizacji Prawa budowlanego odbywające się w siedzibach starostw i urzędów miast; do udziału w dyskusjach zapraszani są także pracownicy AAB i NB. Tylko od początku 2023 roku odbyło się 9 takich szkoleń, cieszących się dużym zainteresowaniem, a planowane są kolejne. Przewodniczący zwrócił uwagę, że ten rok jest dla nas szczególny w związku z postępującą cyfryzacją procesu budowlanego i czekającymi nas zmianami w ustawie Prawo budowlane. W styczniu wprowadzono w życie elektroniczny dziennik budowy i elektroniczną książkę obiektu budowlanego. Roman Karwowski podkreślił w swoim wystąpieniu, że aktualnie trwają prace nad nowelizacją ustawy Prawo budowlane, budzącą w niektórych zapisach sporo kontrowersji.

Poruszane tematy trzydniowych obrad wywołały duże zainteresowanie i dyskusję wśród uczestników. Ponadto w ramach warsztatów odbyło się spotkanie przedstawicieli organów ŚlOIIB, podczas którego Tomasz Radziewski przedstawił praktyczne aspekty zmian ustawy Prawo budowlane wprowadzonych w życie w 2023 roku.

W kolejnych dniach prelegentami lub udzielającymi wyjaśnień na zgłaszane przez uczestników warsztatów problemy lub zapytania byli m.in.:

- Dorota Klimberzin, dyrektor Departamentu Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,

- Ewelina Grabowska, naczelnik Wydziału Prawno-Legislacyjnego w Departamencie Prawnym GUNB,

- Mariusz Gierasik, główny specjalista w Wydz. Prawno-Legislacyjnego Departamentu Prawnego GUNB,

- Łukasz Ofiara, naczelnik Wydziału Lokalizacji Inwestycji 2 w Departamencie Lokalizacji Inwestycji MRiT,

- Adriana Wojtkowska-Głuszcz, naczelnik Wydz. Odszkodowań 4 w Depart. Lokalizacji Inwestycji MRiT,

- Anna Gogola, kierownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego WSSE w Katowicach,

- Piotr Krakowiak, reprezentujący Oddział Higieny Radiacyjnej WSSE w Katowicach,

- Mirosława Mierczyk-Sawicka, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,

- Aleksandra Kroczek, z-ca dyrektora Wydziału Infrastruktury ŚUW,

- Krzysztof Kabała, kierownik Oddziału ds. Odszkodowań ŚUW,

- Krzysztof Budek, z-ca kierownika Oddziału ds. Odszkodowań ŚUW,

- Joanna Lanczek, kierownik Oddziału ds. Inwestycji Publicznych ŚUW,

- Tomasz Radziewski - zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB.

Warsztaty dały możliwość wysłuchania interesujących wykładów i prezentacji oraz dyskusji nad szczegółowymi problemami zarówno w sali wykładowej, jak i w indywidualnych rozmowach. Wspólne szkolenia służą lepszej współpracy pomiędzy organami, od których zależy właściwe prowadzenie procesu budowlanego, a bezpośrednie kontakty dają możliwość dzielenia się doświadczeniami zawodowymi i rozstrzygania w eksperckim gronie problemów, z którymi mierzymy się na co dzień w pracy zawodowej.

Na zakończenie, Roman Karwowski podziękował uczestnikom za aktywny udział i zaprosił na kolejne warsztaty za rok.

 

Maria Świerczyńska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's