Wydarzenia w ŚlOIIB

Kolejne spotkanie szkoleniowe w ramach cyklu „Spotkanie z ekspertem” organizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Gliwicach

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

informujemy, że Placówka Terenowa Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gliwicach organizuje kolejne spotkanie szkoleniowe w ramach cyklu „Spotkanie z ekspertem”.

Spotkanie szkoleniowe w ramach ww. cyklu odbędzie się w dniu 19 czerwca r. (poniedziałek)
w godzinach 16:00 – 20:00 w auli nr 118 na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej
w Gliwicach
przy ul. Akademickiej 5.

 

Uczestnicy spotkania mogą skorzystać z bezpłatnego parkingu przy Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach (szlabany będą podniesione).

Temat szkolenia:
Dopuszczenie do zabudowania wyrobów budowlanych w obiekty budowlane. Co powinien wiedzieć projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego. Obecny stan prawny i projektowany. 

Prowadzący:
Grzegorz Skórka – ekspert i szkoleniowiec w zakresie regulacji dotyczących wprowadzania do obrotu wyrobów mających zastosowanie w budownictwie oraz prawa zamówień publicznych. 

Program szkolenia:

Od 1 lipca 2013 r., najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie związane z wprowadzaniem do obrotu wyrobów budowlanych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia  9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (w skrócie zwane rozporządzeniem CPR), Komisja Europejska zdecydowała jednak, że konieczne jest wprowadzenie nowego ładu w zakresie regulacji dotyczących wyrobów budowlanych.  W dniu 30.03.2022 r. złożony został do Parlamentu Europejskiego i Rady  projekt rozporządzenia, w którym proponowane są nowe zasady w przedmiotowym zakresie.

Projekt ten modyfikuje znacząco reguły wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.  Jest inny wzór deklaracji, zmieniono systemy weryfikacji stałości właściwości użytkowych, procedurę jednostkowego zastosowania i jeszcze wiele innych zmian. Oprócz ww. projekt ten ma uregulować szereg kwestii, które w ogóle nie były jeszcze przedmiotem rozporządzenia CPR.  Określone mają być rygory sprzedaży wyrobów za pomocą środków komunikacji elektronicznej, drukowania wyrobów przez drukarki 3D, rygory stosowania wyrobów zdemontowanych z obiektów budowlanych, regeneracji wyrobów, wyrobów podwójnego zastosowania, obowiązki brokerów ( pośrednictwo w zakresie wprowadzania do obrotu)  i dostawców komponentów do produkcji wyrobów.

 1. Wstęp – co to jest wyrób, metody weryfikacji co jest wyrobem a co nie. Obszar zharmonizowany i niezharmonizowany. Metody weryfikacji specyfikacji technicznych.
 2. Prawa, obowiązki uczestników procesu budowlanego związane z wyrobami, a także kompetencje organów nadzoru budowlanego w zakresie zastosowanych na budowie wyrobów budowlanych (przedstawienie regulacji Prawa budowlanego i Ustawy o wyrobach budowlanych w tym zakresie).
 3. Wyroby oznakowane znakiem CE – jak powinno wyglądać oznakowanie, deklaracja, karta charakterystyki REACH, jaki komplet dokumentów dopuszcza do zabudowania w obiekt budowlany, kody UFI, oznakowanie UKCA.
 4. Projektowane zmiany do systemu oznakowania CE - Deklaracja właściwości użytkowych/ zwolnienia z obowiązku wystawiania DWU / zmiana DWU dla wyrobów usuwanych, podawanych regeneracji i nadwyżek wyrobów / Deklaracja właściwości użytkowych i zgodności ( stan projektowany).
 5. Wyroby oznakowane znakiem budowlanym – jak powinno wyglądać oznakowanie, deklaracja, karta charakterystyki REACH, jaki komplet dokumentów dopuszcza do zabudowania w obiekt budowlany.
 6. Inne rodzaje wyrobów dopuszczone do zastosowania w budownictwie (wyroby jednostkowego zastosowania, wyroby wytwarzane na budowie, wyroby legalnie wprowadzone do obrotu w innych krajach UE, omówienie niemieckiego systemu wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu w oparciu o modelowe przepisy budowlane (MBO) (znak Ü).
 7. Wyroby stosowane przy remontach zabytków.
 8. Wyroby budowlane podlegające pod inne dyrektywy
 • maszyny,
 • niskie napięcie,
 • zgodność elektromagnetyczna,
 • wyroby ciśnieniowe,
 • wyroby pracujące w atmosferze zagrożonej wybuchem,
 • mieszaniny chemiczne,
 • wyroby biobójcze,
 • interoperacyjność systemu kolei i procedura dopuszczenia do zastosowania na kolei.
 1. Metody weryfikacji dokumentacji dołączanej do wyrobu.
 2. Publiczne rejestry wyrobów budowlanych nie spełniających wymogów.

 

Zapraszamy na spotkanie szkoleniowe członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Prosimy o zgłoszenie swojego udziału na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie –

tel.: 780 092 867 do dnia 14 czerwca 2023 r.

 

 

Serdecznie zapraszam,

Tomasz Radziewski

Opiekun Placówki Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach

Zastępca Przewodniczącego Rady ŚlOIIB

 

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's