Aktualności - Komunikaty

WPPK 2024

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniach 9-12 kwietnia 2024 odbyły się w Hotelu „Stok” w Wiśle XXXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, gromadzące jak co rok rzesze osób związanych z branżą budowlaną.

Od lat „Warsztaty” stanowią specjalistyczne szkolenie, którego celem jest dostarczenie uczestnikom, których nadal najliczniej reprezentują projektanci konstrukcji budowlanych, aktualnej, pogłębionej praktyką wiedzy, dostosowanej do zmieniających się z czasem warunków i okoliczności. W tym roku głównym organizatorem konferencji był Oddział PZITB z Bielska-Białej, przy wsparciu Oddziałów z Gliwic, Katowic i Krakowa. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył Janusz Kozula, a część merytoryczną przygotował prof. Łukasz Drobiec. Tematyka obejmowała szeroko rozumiane budownictwo ogólne w rozpoczętym w 2023 roku cyklu „Naprawy i wzmocnienia konstrukcji”. Było to powtórzenie tematyki z 2015 roku, ale w wydaniu uwzględniającym zmiany technologiczne, materiałowe i normalizacyjne jakie nastąpiły w ostatnich latach.

 

 

Patronat branżowy nad WPPK 2024 objęły Krajowa Rada PIIB, Małopolska OIIB i Śląska OIIB, którą reprezentował przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. Program konferencji zawierał 8 sesji tematycznych, na które złożyło się 31 wykładów problemowych, wykłady techniczne firm specjalistycznych oraz wystąpienia promocyjne. Warsztatom towarzyszyły stoiska wystawiennicze, na których swoje produkty - w postaci wyrobów budowlanych, technologii i programów komputerowych - prezentowało ponad 40 firm. Tradycyjnie odbył się konkurs na Lidera Wystawców.

Cztery dni warsztatowe zostały wypełnione przez wykłady, podsumowywane każdego dnia dyskusją merytoryczną, konsultacje z wykładowcami i przedstawicielami producentów wyrobów budowlanych, spotkania, rozmowy, wymiana doświadczeń zawodowych. Organizatorzy zadbali również o uatrakcyjnienie wieczorów, podczas których odbyły się: koncert Bożeny Boba-Dygi z zespołem, zawody w bowlingu i spotkanie inżynierskie przy regionalnej muzyce.

W „Warsztatach” uczestniczyło około 300 osób, wśród nich duża grupa członków ŚlOIIB, a niesłabnące zainteresowanie tą formą szkolenia świadczy o potrzebie ich organizacji.

 

Tekst: Maria Świerczyńska

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's