Wydrukuj tę stronę

Posiedzenie Prezydium ŚlOIIB - 11.05.2017 r.

Program posiedzenia obejmował między innymi:

 • Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Prezydium Rady ŚlOIIB w dniu 23.03.2017 roku.
 • Omówienie Kalendarium wydarzeń oraz przyjęcie informacji o Uchwałach Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB.
 • Omówienie przebiegu XVI Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB - prezentacja i przyjęcie wniosków
  do realizacji.
 • Przygotowania do XVI Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.
 • Przygotowanie do realizacji Konkursu „Nowoczesny Inżynier-2017”.
 • Omówienie propozycji szkoleń na temat Prawa budowlanego w Placówkach Terenowych ŚlOIIB
  i siedzibach Starostw.
 • Informacja o warunkach proponowanej umowy grupowego ubezpieczenia NNW na okres
  2017-2018.
 • Omówienie stanu przygotowań obchodów Festynu oraz XV-lecia Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Oceń ten artykuł
(0 głosów)