All for Joomla All for Webmasters

RADA ŚlOIIB – 17.09.2015 roku

W dniu 17 września 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady ŚlOIIB.     
Było to pierwsze posiedzenie Rady w nowej siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w Katowicach-Giszowcu przy ul. Adama 1b, po zakończeniu etapu modernizacji budynku. Członkowie Rady mieli okazję, przed posiedzeniem, zapoznać się z wyglądem wszystkich pomieszczeń po zakończeniu robót budowlanych oraz z zaawansowaniem prac związanych z wyposażeniem wnętrz.

 

Posiedzeniu Rady przewodniczył Franciszek Buszka – przewodniczący  Rady ŚlOIIB.

W posiedzeniu Rady ŚlOIIB wzięli również udział: przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej  ŚlOIIB – Edmund Janic oraz radca prawny ŚlOIIB: Maria Wójcik.

W trakcie posiedzenia przyjęto Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady ŚlOIIB
w dniu 25.06.2015 roku, zapoznano się z zapisami Kalendarium wydarzeń w ŚlOIIB, podjęto uchwałę o przyjęciu Protokołów z posiedzeń  Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w okresie od 01.07.2015 do 31.08.2015 roku oraz zapoznano się ze stanem środków finansowych ŚlOIIB
za pierwsze osiem miesięcy 2015 roku.

Na posiedzeniu Rady przedstawiono aktualny stan prac nad modernizacją siedziby ŚlOIIB w Katowicach-Giszowcu przy ul. Adama 1b, łącznie z przedstawieniem rozliczenia wydatków już poniesionych i przyszłych, uznanych za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynku.  
Prace modernizacyjne siedziby przewidywane umową zostały zakończone, obecnie prowadzone są prace związane z wyposażeniem wnętrza i zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

Opiekunowie Placówek Terenowych i Punktu Informacyjnego przedstawili informacje o organizowanych w placówkach spotkaniach z okazji Regionalnego Dnia Inżyniera Budownictwa. Omówiono również realizację wniosków przyjętych na XIV Zjeździe Sprawozdawczym ŚlOIIB oraz przebieg II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, na którym przyjęto nowy Statut samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.    
W ramach realizacji wniosków zjazdowych dyskutowano na temat możliwości wdrożenia nowych form komunikacji z członkami ŚlOIIB.

Członkom Rady przedstawiono propozycję terminarza posiedzeń Rady, Prezydium Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz propozycję terminu XV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB w 2016 roku.

Rada ŚlOIIB podjęła uchwały zatwierdzające uchwały Prezydium Rady ŚlOIIB podjęte pomiędzy posiedzeniami Rady ŚlOIIB oraz uchwały dotyczące:      

-         objęcia patronatem honorowym i przyznania wsparcia finansowego na organizację Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka (ODME 2015), które odbędą się na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach w dniach 22-25.10.2015 roku,

-         indywidualnego dofinansowania wyjazdu na branżowe targi kolejowe TRAKO 2015 w Gdańsku w dniach 22-25.09.2015 roku.

 

Rada ŚlOIIB podjęła również bardzo ważną uchwałę, w oparciu o wniosek i zalecenia Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB, w sprawie przeznaczenia nadwyżki budżetowej z roku 2014 na modernizację i wyposażenie nowej siedziby ŚlOIIB w Katowicach-Giszowcu przy ul. Adama 1b, oraz na realizację ramowego programu działania ŚlOIIB w ramach „przedsięwzięć na rzecz członków”. 

 

 

Ewa Dworska - sekretarz Rady ŚlOIIB

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony