Egzamin na uprawnienia budowlane

Informacja o obowiązującej procedurze po uzyskaniu decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Katowice, dnia 1 sierpnia 2022r.

Informacja o obowiązującej procedurze po uzyskaniu decyzji o nadaniu uprawnień  budowlanych. 

 

Informujemy, że decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych uprawomocniają się w terminie 14 dni od daty ich odbioru lub w dacie złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania.

W obowiązującym stanie prawnym nie będą już wydawane decyzje o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane, a osoba, która uzyskała uprawnienia budowlane może niezwłocznie złożyć wniosek o wpis na listę członków.

Zapraszamy do zapoznania się  z Procedurą wpisu na listę członków ŚlOIIB.

Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności
(art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane).

Niezwłocznie po dniu, w którym decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych stała się ostateczna, okręgowa komisja kwalifikacyjna przekazuje Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dane identyfikujące uprawnienia budowlane, za pomocą systemu e-CRUB
(art. 12 ust. 5h ustawy Prawo budowlane).

 

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's