Inne szkolenia

„Budownictwo z Wykorzystaniem Automatyki i Robotyki” – nowy kierunek studiów na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej od nowego roku akademickiego 2024/2025.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Z przyjemnością informujemy, iż Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej otrzymał akredytację Ministerstwa oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej i wraz z nowym rokiem akademickim 2024/2025 uruchamia nowy kierunek studiów: „Budownictwo z Wykorzystaniem Automatyki i Robotyki”.

Jest to pierwszy w Polsce interdyscyplinarny kierunek studiów w zakresie budownictwa opartego na autonomicznych procesach, który pozwoli absolwentom na uzyskiwanie pełnych uprawnień budowlanych. 

Program 5-letnich studiów opracowany został na bazie współczesnych rozwiązań w zakresie projektowania numerycznego, będącego podstawą procesu realizacji obiektów kubaturowych i niekubaturowych, który wymaga odejścia od tradycyjnie realizowanych prac na korzyść procesu automatycznego z wykorzystaniem robotów pracujących pod kontrolą sztucznej inteligencji, którą nadzoruje człowiek.

Absolwent kierunku „Budownictwo z Wykorzystaniem Automatyki i Robotyki” będzie przygotowany do projektowania, nadzoru oraz wykonawstwa wszystkich typów obiektów budowlanych, inżynierskich oraz drogowych z wykorzystaniem automatyki i robotyki przy zarządzaniu sztuczną inteligencją, która stanowić będzie wsparcie inżyniera budownictwa. Uzyskane kompetencje pozwolą mu na ubieganie się o uprawnienia budowlane w pełnym zakresie projektowym oraz wykonawczym pozwalające na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które są tożsame z uprawnieniami uzyskiwanymi po powszechnie realizowanym w kraju procesie kształcenia na kierunkach budowlanych.

[…] Automatyzacja i robotyka stają się coraz bardziej popularne w procesach budowlanych. Przynoszą ogromne korzyści także finansowe. Stąd otwieramy się na nowy kierunek. Nasi przyszli studenci, którzy zdecydują się podjąć 5-letnie studia na budownictwie z wykorzystaniem automatyki i robotyki, a potem je ukończyć, mogą być spokojni o swoją przyszłość. Otworzą się przed nimi ogromne możliwości, a praca z tym wykształceniem czeka nie tylko na naszym rynku, ale i na świecie – wyjaśnia dr hab. inż. Maciej Major dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.

Więcej informacji zostało opublikowanych na stronie: https://wb.pcz.pl/aktualnosci/nowy-kierunek-na-wydziale-budownictwa-336.html

Zapraszamy!

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's