All for Joomla All for Webmasters

Szkolenia online stowarzyszeń N.T.

 

Data

Temat/wykładowca

Organizator / dostęp do szkolenia

PZITB

2021-05-12

Konstrukcje z betonów wodonieprzepuszczalnych.
Podłogi i ściany z okładziną z płyt wielkoformatowych w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej – warunki techniczne wykonania i odbioru robót.
Wykładowca mgr inż. Maciej Rokiel
godz. 9.00 – 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-05-12

Technologia pokryć dachowych Brass, szczegóły i detale, popełniane błędy w wykonawstwie, sposoby napraw

Wykładowca Marek Podeszwa

10:00-13:00

PZITB-Bielsko
clickmeeting

2021-05-19

Efektywność energetyczna w budownictwie – budynki niskoenergetyczne i o blisko zerowym zużyciu energii. Wymagania projektowe i uwarunkowania wykonawcze.
Wykładowca dr inż. Tomasz Steidl
godz. 9.00 – 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-05-19

Zaprawy Polytech w przegrodach poziomych i pionowych

Wykładowca Jakub Kieloch - 10:00-13:00

PZITB-Bielsko
clickmeeting

2021-05-24

Zabezpieczenia pożarowe, technologie

Wykładowca  Adam Maleńki

10:00-13:00

PZITB-Bielsko
clickmeeting

2021-05-26

Geotechniczne przyczyny awarii obiektów budowlanych oraz metody ich zapobiegania i napraw.
Wykładowca dr prof. prof. Sławomir Kwiecień prof. PŚ
godz. 9.00 – 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-06-01

Nowe technologie - szybki profil, dachy, fundamenty

Wykładowca mgr inż.Grzegorz Gładkiewicz

 10:00-13:00

PZITB-Bielsko
clickmeeting

2021-06-02

Przygotowanie inwestycji do realizacji od strony kosztowej – wartość kosztowa inwestycji, kosztorys inwestorski, planowane koszty robót budowlanych, koszt życia obiektu.
Wykładowca mgr inż. Tomasz Pytkowski
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-06-09

Liniowe i punktowe mostki cieplne. Zasady projektowania przegród budowlanych z minimalizacją wpływu mostków cieplnych.
Wykładowca dr inż. Tomasz Steidl
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-06-16

Wybrane zagadnienia ochrony cieplno-wilgotnościowej w praktyce rzeczoznawcy budowlanego. Studium przypadków.
Wykładowca dr inż. Paweł Krause
godz. 9.00 - 14.00

PZITB O/Katowice
Microsoft Teams

2021-06-16

Zbrojenia kompozytowe

Wykładowca Maksym Selezen

10:00-13:00

PZITB-Bielsko
clickmeeting

2021-06-23

Badania termowizyjne i szczelność powietrza obudowy budynków Wykładowca dr inż. Paweł Krause

10:00-13:00

PZITB-Bielsko
clickmeeting

2021-06-30

Konstrukcje stalowo-betonowe. Zagadnienia wybrane. Metoda MES w obliczeniach konstrukcji stalowych. Obliczenia połaczeń śrubowych. Porównanie norm PN-B i PN-En

Wykładowca dr inż.Sławomir Labocha

10:00-13:00

PZITB-Bielsko
clickmeeting

PZITS

2021-05-12

Wytyczne projektowe doboru urządzeń podczyszczających ścieki sanitarne z zakładów gastronomicznych oraz wody deszczowe z obiektów przyautostradowych i stacji benzynowych

Wykładowca Florian Piechurski
godz. 11:00-14:00

PZITS

2021-05-19

Uzdatnianie wody dla celów domowych i przemysłowych. Konieczność uzdatniania wody kotłowej, basenowej. Zalecenia projektowe, stosowane rozwiązania

Wykładowca Florian Piechurski
godz. 11:00-14:00

PZITS

2021-05-21

Budowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia w Polsce, dynamiczny rynek, uwarunkowania prawne. Zmiany materiałowe w przewodach gazowych. Nowe dopuszczenia

Wykładowca Aleksandra Imiołek, Henryk Kurek, Artur Dyląg
godz. 11:00-14:00

PZITS

2021-05-24

Wymagania dotyczące izolacji przewodów rurowych, jakości czynnika grzewczego i ochrony przed hałasem

Wykładowca Michał Janota
godz. 11:00-14:00

PZITS

2020-06-09

Budowa, charakterystyka, wymagania i zasady projektowania systemów rur preizolowanych w świetle aktualnie obowiązujących przepisówBudowa, charakterystyka, wymagania i zasady projektowania systemów rur preizolowanych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów

Wykładowca Hanna Bindarowska, Witold Niesiołowski

godz. 11:00-14:00

PZITS

SEP

2021-05-18

"Ochrona przeciwporażeniowa oraz badanie stanu instalacji elektrycznych niskiego napięcia"

Wykładowca Julian Wiatr
godz. 10:00

SEP Katowice

2021-05-20

Sposoby oraz warunki zasilania energetycznego placów budów o większym zapotrzebowaniu mocy. Zasilania tymczasowe, rachunek ekonomiczny.

Wykładowca p. Ryszard Stolarczyk, p. Janusz Juraszek

godz. 10-14

SEP Bielsko-Biała

2021-06-01

"Projektowanie instalacji fotowoltaicznych"

Wykładowca Henryk Klein
godz. 10:00

SEP Katowice

2021-06-17

Prace PPN na urządzeniach elektroenergetycznych -  instrukcje, wymagania, doświadczenia

Wykładowca Krzysztof Jamróz

godz. 10-14

SEP Bielsko-Biała

2021-07-22

Magazynowanie energii przyszłością nowoczesnej energetyki.-p. Wykładowca Krzysztof Jamróz

godz. 10-14

SEP Bielsko-Biała

2021-08-19

Optymalizacja konstrukcji kabli nn i ich wpływ na środowisko.-p. Wykładowca Andrzej Urbańczyk

godz. 10-14

SEP Bielsko-Biała

2021-09-23

Wyzwania dla sieci elektroenergetycznej w związku z rozwojem elektromobilności - szybkie ładowanie pojazdów elektrycznych.-p. Wykładowca Krzysztof Jamróz

godz. 10-14

SEP Bielsko-Biała

2021-10-21

Obniżenie mocy umownej i wyrównanie obciążeń w sieci poprzez zastosowanie magazynów energii.  

Wykładowca Krzysztof Jamróz

godz. 10-14

SEP Bielsko-Biała

2021-11-18

Diagnostyka stanu izolacji transformatorów WN i NN.

Wykładowca p. Marek Szadkowskigodz. 10-14

SEP Bielsko-Biała

2021-12-02

Rozwój mikrosieci, a współpraca z OSD.

Wykładowca p. Krzysztof Jamróz

godz. 10-14

SEP Bielsko-Biała

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceń ten artykuł
(12 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

faq


Początek strony