Ubezpieczenia

Ubezpieczenie NNW (obowiązuje od 01.06.2018r. do 31.05.2019r.)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zawarła na rzecz swoich członków kolejną umowę zbiorowego ubezpieczenia NNW.

 

Zbiorowe ubezpieczenie NNW zawarte zostało na podstawie umowy generalnej zawartej pomiędzy ŚlOIIB a zakładem ubezpieczeń Compensa - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

ŚlOIIB finansuje ubezpieczenie wszystkim czynnym członkom z aktualnie opłaconymi składkami.

Umowa grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
[otwórz]

Ogólne warunki ubezpieczenia [otwórz]

Certyfikat zbiorowego ubezpieczenia na życie [otwórz]

Wniosek o wypłatę świadczenia (zgłoszenie roszczenia) [pobierz]

Deklaracja - wskazanie uposażonego [pobierz]

Informacja o ochronie danych osobowych [pobierz]

Informacje dostępne również na stronie
HANZA BROKERS

Tryb zgłaszania roszczeń

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's