Wydarzenia w ŚlOIIB

XXV JUBILEUSZOWA GALA BUDOWNICTWA. Doroczne święto śląskiego budownictwa.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

17 listopada br. w Sali Koncertowej im. Jana Kiepury w Sosnowcu odbyła się XXV Jubileuszowa Gala Budownictwa, której organizatorami była Śląska OIIB i Śląska Izba Budownictwa. Gospodarze piątkowego spotkania Roman Karwowski, przewodniczący Rady Śląskiej OIIB oraz Mariusz Czyszek, prezydent Śląskiej Izby Budownictwa otworzyli Galę i powitali przybyłych przedstawicieli władz państwowych, samorządów miast i powiatów śląskiego regionu, samorządów zawodowych i gospodarczych, wyższych uczelni technicznych, stowarzyszeń naukowo-technicznych, oraz organizacji pozarządowych budownictwa.

Wśród Gości, którzy zaszczycili organizatorów swoją obecnością, byli m.in.: poseł na Sejm Robert Warwas, senator RP Joanna Sekuła, członek Zarządu Województwa Śląskiego Krzysztof Klimosz, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Mirosław Mazur, radny Sejmiku Województwa Śląskiego Rafał Kandziora, wiceprzewodnicząca Zarządu Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Danuta Kamińska, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Elżbieta Oczkowicz, prezydenci i burmistrzowie miast Śląska i Zagłębia z prezydentem Sosnowca, Bytomia i wiceprezydent Zabrza na czele, przedstawiciele władz śląskich wyższych uczelni technicznych z prof. dr hab. inż. Bogusławem Łazarzem, prorektorem ds. Ogólnych Politechniki Śląskiej oraz dr hab. inż. Izabelą Major, prof. PCz, prorektor ds. Nauczania Politechniki Częstochowskiej. Podczas tego szczególnego dla inżynierów budownictwa wydarzenia nie zabrakło licznej grupy przedstawicieli reprezentujących OIIB, w tym przewodniczących Rady Kujawsko-Pomorskiej, Lubelskiej, Świętokrzyskiej, Mazowieckiej, Lubuskiej, Małopolskiej, Podkarpackiej oraz Warmińsko-Mazurskiej OIIB, a także zastępców przewodniczącego Rady Łódzkiej oraz Dolnośląskiej OIIB. PIIB reprezentował prezes KR Mariusz Dobrzeniecki, wiceprezesi KR Mieczysław Grodzki oraz Rafał Zarzycki, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Urszula Kallik, skarbnik PIIB Elżbieta Bryła-Kluczny oraz przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej KR PIIB Tomasz Radziewski.

 

Gala Budownictwa od lat organizowana pod koniec listopada symbolicznie zamyka sezon budowlany i jest momentem podsumowania najważniejszych działań i wydarzeń branżowych, a także szansą na podziękowanie wszystkim inżynierom budownictwa za podejmowanie wyzwań, trud oraz rozwiązywanie codziennych problemów. Uczynił to podczas swojego wystąpienia przewodniczący Rady Śląskiej OIIB Roman Karwowski. Podkreślając fakt jubileuszowego, 25. spotkania środowisk budowlanych, podziękował prezydentowi Mariuszowi Czyszkowi za lata ścisłej i konstruktywnej współpracy, gratulując jednocześnie zbudowania stabilnej pozycji samorządu gospodarczego w regionie i kraju. Przewodniczący podsumował sytuację gospodarczą i polityczną minionych miesięcy w odniesieniu do sektora budownictwa, a także podkreślił celowość powołania przez KR PIIB Komisji ds. legislacji, oraz wystosowanego przez PIIB oficjalnego Apelu o powołanie Ministerstwa Budownictwa.  Odniósł się także do kluczowych tematów minionych miesięcy, czyli postępującej cyfryzacji w budownictwie, funkcjonujących już: Elektronicznym Centralnym Rejestrze Uprawnień budowlanych, EDB oraz EKOB, a także portalu GUNB - eBudownictwo, który umożliwia dostęp do wszystkich wymaganych w budownictwie dokumentów i procedur w wersji cyfrowej. W paru słowach przedstawił postęp prac organizacyjnych związanych z wdrożeniem w Polskiej oraz OIIB Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, który umożliwi szybszy dostęp do informacji, dokumentów, a w konsekwencji skróci czas załatwiania, czy weryfikowania spraw przez członków Izb. Zgodnie z tradycją i jak to czyni od wielu lat,  Roman Karwowski zakończył swoje wystąpienie, cytując ponadczasowe słowa angielskiego filozofa i pisarza Johna Ruskna, „Kiedy budujemy, niech to nie będzie tylko dla obecnego użytku. Niech to będzie taka praca, za którą nasi potomkowie będą nam dziękować.”

Podczas gali uhonorowano osoby, instytucje oraz firmy, których działalność wniosła istotny wkład w rozwój i kształtowanie budownictwa śląskiego, stanowiąc wzór do naśladowania dla obecnych, a także przyszłych kadr inżynierskich. Wręczono odznaczenia państwowe, medale i odznaki honorowe, oraz nagrody wraz z tytułami honorowymi konkursu Śląskiej Izby Budownictwa „Śląskie Budowanie”, a także nagrodzono zwycięzców konkursu ŚlOIIB „Inżynier Roku 2022”.  Wśród wyróżnionych była liczna grupa członków Śląskiej OIIB. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę odznaczono Włodzimierza Bryłę, a jako  wyraz uznania za działalność na terenie województwa śląskiego, za realizację zadań, którymi przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa Srebrnymi Odznakami Honorowymi Za Zasługi dla Województwa Śląskiego uhonorowano Elżbietę Godzieszkę oraz  Bożennę Janusik.

Uroczyście wręczono także statuetki i dyplomy Laureatom Konkursu ŚlOIIB „Inżynier Roku 2022”, którego celem jest wyłonienie i promocja osiągnięć twórców najbardziej nowoczesnych, ciekawych technicznie rozwiązań w projektach budowlanych oraz procesie realizacji budowy, oraz dobrej organizacji i jakości robót.

Laureaci tegorocznej edycji konkursu:

  • Tytuł „Kierownika Budowy Roku 2022” otrzymał mgr inż. Damian Dobrowolski, za realizację budowy nowego skrzydła Szkoły Podstawowej nr 50 w Krakowie.
  • Tytuł „Inspektora Nadzoru Roku 2022” otrzymał zespół: mgr inż. Bogdan Wydmański oraz mgr inż. Kamil Kalisz, za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją rozbudowy, przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku Muzeum Górnictwa Węglowego.

W kategorii  obiektów liniowych – infrastruktury:

  • Tytuł „Kierownika Budowy Roku 2022: otrzymał mgr inż. Tomasz Kawalec, za wzorowe pełnienie funkcji kierownika budowy przy realizacji rozbudowy Drogi Krajowej Nr 81
  • Tytuł „Inspektora Nadzoru Roku 2022” otrzymał mgr inż. Grzegorz Kot, za profesjonalne pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji wszystkich obiektów inżynieryjnych dotyczących autostrady A1 odcinka.

Decyzją Kapituły Konkursu „Śląskie Budowanie” „Śląską Wielką Nagrodą Budownictwa 2023” uhonorowano m.in.: Województwo Śląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, za profesjonalną realizację inwestycji „Planetarium- Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”, Miasto Sosnowiec, za profesjonalną realizację inwestycji Zagłębiowski Park Sportowy - ArcelorMittal Park oraz Miasto Zabrze, za profesjonalną realizację inwestycji służących turystyce industrialnej, a także kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych tworzących warunki dla efektywnego rozwoju inwestycyjnego miasta.  

Kapituła konkursu przyznała także nagrody indywidualne wraz z tytułem „Autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”, którymi uhonorowano członków śląskiej izby:

  • Danutę Bochyńską-Podloch, zastępcę sekretarza Rady ŚlOIIB oraz wiceprezes PZITS Oddział Katowice, za wieloletnie zaangażowanie w działania społeczne na rzecz inżynierów budownictwa w szeregach  samorządu zawodowego i umocnienia jego roli na szczeblu całego województwa śląskiego, za wzorową postawę zawodową, propagowanie zasad etyki w zawodzie inżyniera budownictwa, oraz za budowanie trwałego i stabilnego wizerunku inżyniera budownictwa, jako zawodu zaufania publicznego.
  • Tomasza Radziewskiego, przewodniczącego Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zastępcę przewodniczącego Rady ŚlOIIB, za wieloletni wkład w społeczną działalność na rzecz umacniania prestiżu zawodu inżyniera budownictwa w społeczeństwie, ponadprzeciętne zaangażowanie w prace legislacyjne nad ustawą Prawo budowlane oraz innych aktów prawa z zakresu budownictwa, za osobisty wkład w propagowanie idei podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów na szczeblu wojewódzkim, a także krajowym.
  • Rafała Godulę, prezesa Zarządu DTŚ S.A., członka Rady ŚlOIIB, za profesjonalne i wysoce efektywne zarządzanie działalnością kierowanej spółki oraz za osobisty wkład w rozwój budownictwa i gospodarki regionu śląskiego.

Po części oficjalnej przyszedł czas na koncert galowy w wykonaniu Zespołu Tre Voci. Trzech tenorów,  których połączyła wielka przyjaźń i miłość do muzyki, łącząc klasyczne brzmienie muzyki symfonicznej z muzyką rozrywkową, pozwoliło Gościom gali na nowo odkryć piękno i czar klasycznych utworów muzycznych, nadając im współczesnego brzmienia, a przebojom muzyki popularnej symfonicznych i operowych aranżacji. Dziękując za udział w XXV Gali Budownictwa, serdecznie gratulujemy wszystkim tegorocznym Laureatom osiągniętych sukcesów, życząc jednocześnie, aby stały się one impulsem do podejmowania kolejnych, równie ambitnych wyzwań. 

Ewa Bieroń

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's