Wydarzenia w ŚlOIIB

Zapraszamy członków ŚlOIIB do udziału w szkoleniu "Elektroniczny Dziennik Budowy", którego organizatorem jest GUNB.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zapraszamy członków Śląskiej OIIB do udziału w szkoleniu "Elektroniczny Dziennik Budowy", którego organizatorem jest GUNB.

Podczas szkolenia jego uczestnicy się jak:

 • wystąpić z elektronicznym wnioskiem o wydanie dziennika budowy do administracji architektoniczno-budowlanej
 • odebrać dziennik
 • powierzać obowiązki uczestnikom procesu budowlanego
 • umieszczać i korygować wpisy
 • zmieniać statusy dziennika
 • zdać dziennik do nadzoru budowlanego.

Szkolenie skierowane jest do:

 • inwestorów,
 • kierowników budów,
 • inspektorów nadzoru inwestorskiego,
 • projektantów sprawujących nadzór autorski,
 • geodetów, oraz wszystkich  zainteresowanych tym narzędziem osób.

Informujemy, iż udział w szkoleniu jest bezpłatny. Będzie ono odbywało się w formule on-line, aby zarejestrować swój udział, należy wypełnić formularz zgłoszenia:

https://edb-szkolenie.webankieta.pl/ w terminie do 29 lutego br.

 Na początku marca organizatorzy poinformują mailowo o konkretnej dacie i godzinie szkolenia.

Warto dodać, iż Elektroniczny Dziennik Budowy to cyfrowe narzędzie przygotowane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, z którego aktualnie korzysta 7300 osób, w tym  2 900 spoza administracji. Zapraszamy!

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's