Wyjazdy techniczne

Relacja z wyjazdu technicznego na budowę Centrum Przesiadkowego w Gliwicach w dniu 28 listopada 2022 r.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

28 listopada br. odbył się wyjazd techniczny członków Śląskiej OIIB na budowę Centrum Przesiadkowego w Gliwicach, mieszczącego się przy ul. Toszeckiej, ul. Kolberga, ul. Udzieli, ul. Tarnogórskiej i ul. Składowej. Organizatorem wyjazdu była Placówka Terenowa ŚlOIIB w Gliwicach.

Centrum składa się z kompleksu obiektów łączących ruch kolejowy i autobusowy na poziomie miejskim, regionalnym i międzynarodowym. Głównym celem jego powstania jest nie tylko usprawnienie komunikacji miejskiej, regionalnej oraz w przyszłości dalekobieżnej i międzynarodowej, ale przede wszystkim ułatwienie codziennego przemieszczania się mieszkańcom Gliwic i okolic.

Uczestnicy wyjazdu zwiedzili teren budowy obejmujący zarówno obiekty kubaturowe, jak i tereny zewnętrze wraz z wewnętrznym układem drogowym, w tym tunelem podziemnym  oraz przyległą infrastrukturą rowerową. Podczas zwiedzania obszaru Centrum Przesiadkowego uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób przebiegała trwająca łącznie 27 miesięcy inwestycja. Dowiedzieli się również o zastosowaniu ekologicznych rozwiązań, takich jak instalacje fotowoltaiczne czy okładziny z płyt elewacyjnych na bazie cementu fotokatalitycznego, który w dłuższym czasie zmniejsza stężenia w powietrzu szkodliwych substancji, wykazuje właściwości antybakteryjne i samoczyszczące. Zwiedzono także tunel podziemny (pierwotnie łączący gliwicki dworzec PKP z ul. Tarnogórską), który został rozbudowany, tworząc nowy podziemny łącznik dworca z Centrum, a także budynek obsługi pasażerów, tzw. budynek  pomocniczy oraz stanowiska peronowe dla autobusów. Warto zaznaczyć, że poza budową Centrum Przesiadkowego, jednym z elementów tego przedsięwzięcia była także modernizacja zabytkowej, żelbetowej wieży ciśnień.

W imieniu wszystkich uczestników wyjazdu technicznego oraz Tomasza Radziewskiego; opiekuna Placówki Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach składamy szczególne słowa podziękowania Panu Mariuszowi Jankowskiemu Kierownikowi Kontraktu, reprezentującemu Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA oraz Panu Adamowi Pogoda Kierownikowi Kontraktu, reprezentującemu Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA za ich otwartość, zaangażowanie, przekazanie ogromu szczegółowych informacji, a także za stworzenie bardzo miłej i przyjaznej atmosfery podczas spotkania.

Nowoczesny kompleks, który z pewnością stanie się wizytówką Gliwic został otwarty 3 grudnia i przyjął pierwszych podróżujących. Obecnie na terenie Centrum Przesiadkowego do dyspozycji jest 12 stanowisk obsługujących ponad 40 linii autobusowych. Przesiadanie się pomiędzy wybranymi pojazdami ułatwia nie tylko podziemny tunel ale także winda, które dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, rowerzystów oraz pieszych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's