Wyjazdy techniczne

Wyjazd techniczny na budowę drogi ekspresowej S3 na odcinku Bolków - Kamienna Góra

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 3 kwietnia 2023 r. inżynierowie budownictwa ze Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wizytowali teren budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Bolków - Kamienna Góra – Zadanie III o długości 16,1 km. W wyjeździe techniczny udział wzięło 19 członków ŚlOIIB.

 

 

W ramach zorganizowanego wyjazdu technicznego uczestnicy mieli okazję zapoznać się m. in. z realizacją tunelu TS-26 oraz realizowanego metodą nasuwania podłużnego obiektu mostowego WS-36, które wizytowaliśmy.

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznano nas również z budową tunelu TS-32 realizowanego metodą odkrywkową. 

Obiekt WS-39 jest wieloprzęsłowym obiektem realizowanym w technologii nasuwania podłużnego. Podstawy technologii nasuwania podłużnego opracował znany wszystkim mostowcom niemiecki prof. Fritz Leonhard.

Obiekt WS-36 składa się z dwóch niezależnych jezdni o długości 469 m każda. Przekrój poprzeczny obiektu stanowią dwie niezależne belki o przekroju skrzynkowym. Wysokość skrzynek umożliwia swobodną inspekcję i wykonywanie prac utrzymaniowych. Wykonanie poszczególnych segmentów obiektu odbywało się w stacjonarnej wytwórni zlokalizowanej za jednym z przyczółków. W jednym cyklu realizacyjnym wykonywano zbrojenie płyty dolnej ustroju skrzynkowego wraz ze środnikami, następnie następowało betonowanie przygotowanego zakresu, w kolejnym kroku wykonywano zbrojenie płyty górnej i jej zabetonowanie, po zabetonowaniu segment był sprężany kablami wewnętrznymi (sprężenie centryczne) i wypychany przy pomocy specjalnych siłowników hydraulicznych ze stanowiska wywrótni w celu umożliwienia realizacji kolejnego segmentu. Tak realizowany ustrój nośny był sukcesywnie przesuwany na tymczasowych łożyskach ślizgowych zlokalizowanych na podporach. W celu zmniejszenie momentów zginających w pierwszych segmentach stosowano awanbeka stalowe, których zadaniem była również płynna regulacja ugięć przy najeżdżaniu na poszczególne podpory. Po zrealizowaniu całego ustroju nośnego wymieniono tymczasowe łożyska ślizgowe na łożyska docelowe oraz wykonano sprężenie kablami zewnętrznymi, których zadaniem jest przeniesienie sił wewnętrznych od obciążenia użytkowego oraz elementów wyposażenia. W ramach wizyty technicznej uczestnicy mogli zapoznać się z prowadzonymi robotami wykończeniowymi na obiekcie (zdjęcia 52-…, 47-… w załączeniu ).

Duże wsparcie w organizacji wyjazdu technicznego udzielił Inwestor – Skarb Państwa reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu w osobie p. Dyrektor Lidii Markowskiej oraz Wykonawca PORR SA w osobie Dyrektora Kontraktu
p. Mariusza Mierzwy. Ogromną wiedzą z zakresu przebiegu realizacji robót tunelowych podzielił się p. Tomasz Sawer z firmy PORR.

P.Wyrwas, W.Szleper

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's